beats by dre cheap

Pravopisni znaci

 

Eh, draga naša pismena čeljadi, slijedi jednostavna lekcija, mada ipak korisna, jer postoje određena pravila koja rijetko ko od nas pismene čeljadi zna napamet. Služim se Pravopisom bosanskog jezika Senahida Halilovića, izdatim netom poslije rata, pa neću upotrebljavati samo autorove primjere, već i one koje ću izmišljati dok budem prepisivala pravila iz knjige, folirajući da sve to tipkam iz glave. 

Senči kaže da su pravopisni znaci vrsta pismenih znakova kojima se postiže veća jasnoća i bolje razumijevanje odnosa između pojedinih dijelova teksta.

Pravopisni znaci su: tačka (.), upitnik (?), uzvičnik (!), tačka-zarez (;), zarez (,), dvotačka (:), tri tačke (...), crta (−), crtica (-), navodnici (”...”), polunavodnici (’...’), zagrade ( ), zvjezdica (*), apostrof ( ' ), kosa crta(/) itd.

Tačka, upitnik, uzvičnik, tačka-zarez, zarez, dvotačka, tri tačke, crta, navodnici, polunavodnici i zagrade mogu biti pravopisni znaci u širem smislu i pravopisni znaci u užem smislu. Kao pravopisni znaci u užem smislu nazivaju se još i rečenični ili interpunkcijski znaci.

 

Tačka

Prestanite se smijati, žvakati žvake i slati poruke simpatijama, ima ovdje stvari koje garant ne znate.

1. Tačkom se obilježava kraj rečenice. Tačka se piše i iza pojedinih skraćenica i rednih brojeva.

(Dobro,  to znate...)

 

2. Tačka se stavlja na kraju jedne ili više izjavnih (potvrdnih ili odričnih) rečenica:

Slijede primjeri: (1) Lahko je nogama nizbrdo. – (2) Budnom medvjedu se ne prilazi.

– (3) Neće ni miš uvijek jednu vrstu sira.

(Ide vam dobro.)

 

3. Tačka se ne stavlja na kraju rečenice u kojoj jedinice u nabrajanju (nizane jedna ispod druge) nisu odijeljene zarezom ili tačkom-zarezom. Ukoliko su jedinice u nabrajanju odijeljene zarezom ili tačkom zarezom, tačka se stavlja na kraju niza.

(Ma da, svi ste ovo znali.)

 

4. Tačka se ne piše iza rečenice koja završava upitnikom ili uzvičnikom niti iza triju tačaka koje dolaze kao znak nedovršene rečenice. (Izuzetak predstavlja navođenje primjera iza kojih slijedi odgovarajući znak, pa i tačka: Iza izjavnih rečenica piše se tačka, iza upitnih upitnik, a iza uzvičnih uzvičnik: Zvijezda je rođena., Zvijezda je rođena?, Zvijezda je rođena!.)

(Sad vam vjerujem.)

 

5. Tačka se ne stavlja iza imena pisca niti iza naslova (podnaslova, potpisa pod slikom i sl.), makar naslov bio potpuna rečenica.

(Aha! Tu sam vas čekala!)

 

6. Ukoliko slijede jedan iza drugog, iza pojedinih dijelova bibliografske jedinice stavljaju se se tačke (ili zarezi) i svi se dijelovi pišu velikim početnim slovom:

(1) Ćamil Sijarić. Pripovijetke. Sarajevo. Svjetlost. 1985.

( Ovoga ćete biti pošteđeni, ako niste bili te sreće i studirali bibliotekarstvo.)

 

7. U dramskom tekstu ne piše se tačka iza piščevih uputa rediteljima i glumcima (tzv. didaskalije).

( Eto, znam da vas je to kočilo da napišete dramu. Hajte sada hrabro i bez novih izgovora, mada su vam izgovori maštoviti, moram priznati.)

 

8. Tačka se ne mora pisati ni iza obavijesnih izraza kao Nastavlja se, Kraj i sl.

( ...)

 

9. Tačka se upotrebljava iza nekih skraćenica : h. (hadži), i sl., m.r. (muški rod), npr, nom.(nominativ), tzv.

( imam kolegicu blogerku- h.nicu)

 

10. Tačka se ne stavlja iza skraćenice ako se njom završava rečenica.

 

11. Tačka se ne piše iza skraćenica koje označavaju jedinice mjere i novčane jedinice: m (metar), g (gram), d ( dinar); Iza pojedinih skraćenica koje se pišu velikim slovom: N (azot), te iza skraćenica naziva: ANUBiH( Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine), Ina (Industrija nafte) i dr.

 

12. Tačka se piše iza arapskih rednih brojeva, kako bi se razlikovali od glavnih: (1) Zija Dizdarević ubijen je u Jasenovcu 1942. godine. – (2) Vidi 6. red odozgo na 14. strani.

 

13. Na kraju izdvojenog datuma, iza rednog broja za godinu piše se tačka:

Sarajevo, 3.XI 1977.

U Sarajevu, 13.09. 1987.

 

14. Iza arapskih rednih brojeva piše se tačkai onda kada iza nje slijedi zarez, crta sa značenjem do, kosa crta, zagrada:

(1) Baba žaba planira diplomirati  2020./21.godine. – (2) Vidi na strani 8., 20.,35.

- (3) Hamza Humo potječe iz porodice Omer-efendije Hume (umro 1880.), istaknutog prosvetitelja, koji se borio za savremeniju nastavu i uvođenje narodnog jezika u škole ( njegov je ilmihal prva knjiga objavljena u Bosni arebicom, a na bosanskom jeziku/ bilo je to u Sarajevu godine 1875./).

Od ovog načela može se odustati samo ako je jasnoća potpuna.

 

 15. Tačka iza arapskog rednog broja ne piše se kad iza njega dolazi upitnik, uzvičnik ili tačka kojom se završava rečenica:

(1) Koje je godine rođen sarajevski ljetopisac Mula Mustafa Bašeskija – 1731. ili 1732?

(2) Umro je tako mlad, u svojoj 22!

(Ovo garant mnogi od vas nisu znali, a nisu ni saznali, jer ko će izdržati do tačke 15? Uf!)

 

16. Tačka se ne piše iza rimskih brojeva:

(1) Njegova izabrana djela I-VIII objavljena su 1988. U Sarajevu. - (2) Rođen sam 13.VII 1979. godine.

 

17. Tačka se piše iza rimskih brojeva kojima se označava redoslijed poglavlja, odjeljaka i sl.:

I.

Uvod

II.

Fonetika

I iza slova koja služe za označavanje redoslijeda poglavlja i sl. piše se tačka (ili jednostruka zagrada):

II. Fonetika

A. Samoglasnici

B. Suglasnici

 

18. Tačka se također piše iza rimskog broja ukoliko je tekst tiskan velikim slovima i općenito u slučajevima u kojima bi se bez tačke iza rimskog broja mogla pojaviti nejasnoća: I. GIMNAZIJA, IV. KORPUS  i sl.

 

19.  Tačka se upotrebljava za odjeljivanje brojnih mjesta ( svaka treća brojka zdesna nalijevo):

(1) 10. 000 KM. - (2) 54.324.899 osoba

 

20. Tačka se piše i iza brojki koje označavaju količinu vremena: Stazu je prešao za vrijeme od 3.23.14 i stigao prvi.

 

21.  Na nultom tabaku ( s koga se navodi naslov) treba pisati tačku iza rednog broja:

Osamsto godina Povelje

bosanskog bana Kulina

1189.-1989.

 

22. Tačka se ne piše na kraju naslova, naziva i tekstova u čijem je sastavu broj, a koji dolaze u posebnom redu:

Sarajevo 1984

 

( To ne važi za Orvela, ipak ste čitali 1984.)

Uredila i vodila  vila vilica, u narodu poznatija kao baba žaba.

 

 

Bosanski jezik
http://bosanskijezik.blogger.ba
11/03/2007 23:07