beats by dre cheap

Žirant bankrotirao zbog boce ili Talijanske riječi u našem jeziku

Strane riječi u našem jeziku (2)

Žirant bankrotirao zbog boce ili Talijanske riječi u našem jeziku

Uzajamne veze među narodima rezultirale su prenošenjem riječi iz jednog jezika u drugi. Neke riječi koje svakodnevno koristimo u našem jeziku vjekovima su prenošene iz drugih jezika. Možda je interesantno znati da su:

boca (bozza);

alegro (allegro);

bagatela (bagatella);

kapara (caparra);

kasa (cassa);

kolona (colonna);

konto (conto);

kupola (cupola);

saldo (saldo)

talijanske riječi u našem jeziku, koje se pišu onako kako se izgovaraju.

alarm (allarme);

alt (alto);

balkon (balcone);

bas (basso);

falset (falsetto);

koncert (concerto);

makaron (maccherone);

sopran (soprano);

tenor (tenore);

žirant (girante)

Ovo su talijanke riječi koje su se prilagodile našem jeziku, pa talijanske imenice koje se završavaju na -e ili na –o, obično u našem jeziku postaju imenice muškog roda na suglasnik

(basso → bas ili balcone → balkon).

Prilog: Nenanana

Uredio i vodio: Roque

Očekujemo Vaše dopune i primjedbe na temu...

Bosanski jezik
http://bosanskijezik.blogger.ba
19/01/2007 15:16