15.10.2006.

Imenice

Imenice su riječi kojima imenujemo (dajemo naziv) bića (ljudi, životinje, biljke), stvari, sve pojave vanjskog svijeta i našeg unutrašnjeg osjećaja.

Imenice se dijele prema značenju na:

1. Vlastite (osobne) imenice su posebna imena pojedinih bića i predmeta, pri čemu pojam predmeta treba shvatiti vrlo široko. Vlastite imenice se pišu velikim slovom.

U vlastite imenice spadaju:

-  Imena, prezimena i nadimci ljudi: Safet, Darko, Voloder, Demirlić, Tratinčica, Blob…

-  Imena životinja: Žućo, Međeđa, Floki…

-  Imena naroda: Bosanac, Nijemac, Francuz…

-  Imena ulica: Fadila Jahića Španca, Brčanska, Velikih poplava…

-  Imena naselja (gradova, sela i zaseoka): Tuzla, Blagaj, Moštre, Vraca…

-  Imena država: Bosna i Hercegovina, Italija, Madagaskar…

-    Imena rijeka: Una, Sava, Drina, Neretva…

-   Imena jezera: Prokoško jezero, Ženevsko jezero, Kotlaničko jezero…

-   Imena mora: Jadransko more, Crveno more, Crno more…

-   Imena polja: Glasinačko polje, Duvanjsko polje, Jagodino polje…

-   Imena brda: Žuč, Veliko brdo, Visočica…

-    Imena planina: Treskavica, Maglić, Vran…

-    Imena nebeskih oblika: Sunce, Saturn, Pluton…

-   Imena praznika: Ramazan, Hanuka, Svi sveti, Đurđevdan, Dan žena, Praznik rada…

-  Nazivi knjiga, časopisa, TV i radio stanica: Derviš i smrt, Male novine, Bišćanska televizija, Radio Luke…

-    Nazivi ustanova: Zavod za transfuziologiju, Obdanište “Mala raja”, Muzej revolucije…

-    Nazivi božanstava: Bog, Allah, Šiva, Isus, Buda, Amon Ra…

2. Opšte  (opće, zajedničke) imenice su one koje označavaju imena bića, predmeta i pojava sa zajedničkim osobinama. Pišu se malim slovom.

Primjeri opštih imenica su: majka, student, vodoinstalater, knjiga, stolica, telefon, praznik, oluja… Pišu se malim slovom

3. Zbirne (kolektivne) imenice su one koje označavaju više bića ili predmeta iste vrste uzetih skupa, u neodređenom zbiru ili u prirodnoj cjelini: lišće, kamenje, cvijeće, drveće, grožđe, telad, momčad, djeca, braća... Pišu se malim slovom

4. Gradivne imenice su one kojima se označava bilo cjelina, bilo neka količina materije (građe): voda, kamen, žito, olovo, zlato, mlijeko, vino, snijeg, pijesak... Pišu se malim slovom

5. Apstraktne (mislene) imenice su one imenice koje označavaju nešto neopipljivo što se zamišlja ili osjeća: sreća, tuga, radost, čežnja, bol, mladost, snaga, brzina, svježina... Pišu se malim slovom

 

Vježba:

Pjesma “Vihor” od H. Hume, sadrži u sebi sve kategorije imenica. Možete li ih pronaći i svrstati prema značenju?


Krajinom vjetar, oluj’ i huk,
Bijesovi pejsaže lome.
U srcu ptičijem strah.
A srce moje napet je luk
I mis'o strelica gola.
Ja jurim, jurim olujin drug,
Svlad'o sam junački krikove bola
A mišlju prob'o volšebolni krug.

Ja, Hamza Humo, drug jablanova vitih
Vječiti pješak i dugih drumova brat,
Ja, sin predaka neznanih,
Ljubavnik zora ranih,
Ja, gorkih sudbina svat.

Ja, Hamza Humo, kovač vjetrova sanja
I sijač u vječnost proćerdanih dana,
Jurišam na stvarnost,
Prelazim bojišta,
Iskrivih koplja, izlomih štite.
Srce mi raste ko mesnat cvijet,
Ko rana iz koje krv teče.
Ja ne znam gdje će me ostavit' dan,
A gdje zateći veče.

Nosi me oluj’, nosi me huk.
Bijesovi prašte s grana.
Ura!
Bolovi neka sad svi propište!
Gle, krv mi teče iz rana!

I cijelu noć ja jezdim tako
Kao vilenjak, ko vitez luda,
Dok oluj prašti, urlaju čuda
I pak'o užasa svijetom bježi,

Zora se nasmješi na vršku dana:
- Gle, Hamza Humo kraj druma leži!

 

 postirala Teta Ela

15.10.2006.

“Biti će”, “bit će” ili “biće” će biti, i bit će i biće.

Pitala tratincica 

biti će vs. bit će vs. biće

- Glagoli imaju infinitivnu osnovu:

hodati = hoda-ti,

učiti = uči-ti,

doći = do-ći,

moći = mo-ći…

- Glagoli biti i htjeti su nepravilni glagoli. Nisu nepravilni po infinitivnoj osnovi, već nemaju sve oblike i pravila promjene kao što to imaju pravilni glagoli.

- E, sad idemo malo po Futuru prvom.

Futur prvi se koristi za radnju koja će se dogoditi ili nastaviti događati kasnije u odnosu na trenutak u kojem se izražavamo.

Tvori / stvara se od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola “htjeti” (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva.

Pravila:

1. Glagoli koji završavaju na -ći u oblicima budućeg vremena ostaju neokrnjeni: Ti ćeš doći. Doći ćeš.

2. Glagoli koji završavaju na -ti u oblicima budućeg vremena ostaju neokrnjeni ako je pomoćni glagol ispred infinitiva: Ona će plivati. Mi ćemo pjevati.

3. Ako je pomoćni glagol iza infinitiva, umjesto -ti piše se –t: Plivat će. Plivat ćemo.

4. Glagoli koji završavaju na –ti mogu tvoriti futur ako im se uzme infinitivna osnova i doda nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola “htjeti”. U tom slučaju se pišu sastavljeno: plivaću, pjevaćemo, pričaćeš.

Stoga, pravilno je:  će biti, bit će i biće.


P.S. Iz hrvatskog jezika je potpuno izbačena varijanta "infinitivna osnova+ nenaglašeni prezent pomoćnog glagola “htjeti””, pozivajući se na poseban status “pomoćnih glagola”

Novi BH-jezikoslovci, također pokušavaju ukinuti ovo pravilo, po istom osnovu kao i njihovi susjedi, nudeći varijantu da se “bit ću” izgovara kao “biću”

P.P.S. Obzirom da je ovo pravilo govora postojalo na BH prostorima prije nego su se vrli filolozi uhvatili pera – mišljenja sam da je ne samo pravilno već i neophodno za očuvanje ljepote našeg, bosanskog jezika.


Oni će imati sve kao i mi, svoje klubove, svoja svetilišta.
Imaće svoje pjesnike, poneki od njih mo
žda će i vaseljensko ime steći.
Igraće golf, skupljati marke, organizovati festivale, posjećivati pozori
šta.
Imaće sve kao i mi, samo
što "Ja te volim" neće znati reći.

(Stih iz “Sutra će se ljudi” , I.K. Sarajlić)


 

postirala Teta Ela


Pretraga bloga
Samo ovaj blog

Linkovi na obrađivane teme

Linkovi za djela o gramatici, jeziku i knjizevnosti
Kitabhana
Književni kutak
Bosnian language
Gnijezdo lijepih riječi
Wikipedia i bosanski jezik
Prva poznata gramatika bosanskog jezika
Rječnik turcizama, dijalekata, tuđica i uličnog govora u BiH

Team:

Urednici:
Hadžinica
Ne bacajte biser
pred svinje.

Moje tajne
Kažem ja njozi
Njojza dođi 'vamo!

Hiperaktivna
I want to know god`s thoughts,
the rest are details

Teta Ela
No hljeba nema... Zbogom!
Hljeba... hljeba...

Roque
Si tacuisses,
philosophus mansisses


Moleri:
Mlada partiznaka
Plitak potok,
a voda duboka

Roque
Si tacuisses,
philosophus mansisses


Budi prijatelj ovog bloga?
Klikni na ovaj link! - Hvala!

Uvod
Blog Bosanski jezik je mjesto gdje svako može postaviti pitanja u vezi gramatike i leksike bosanskog jezika, ili odgovoriti na već postavljena putem komentara.

Poželjni su i tekstovi koji ukazuju na jezičke i gramatičke probleme, analize, linkovi na stranice i dokumente koji se ovom materijom bave.

Da bi ovaj blog od početka opravdao svoje postojanje, nužno je da pitanja, odgovore i ostale priloge pišete koristeći našu tastaturu, odnosno naša slova. -> uputa za instalaciju! <-

Ukazujte na najčešće probleme i greške na koje nailazite u tekstovima na blogger-u i u dnevnoj štampi, kao i na odgovarajuća rješenja i gramatička pravila. Bilo bi poželjno da se uz objavljena pravila i objašnjenja navedu izvori i datumi istih.

Molim Vas da ne koristite ovaj blog u bilo koje druge svrhe osim pomenutih. Ovdje smo da zajedno učimo i svoje (ne)znanje podijelimo sa drugima.

Bosanski jezik će Vam biti zahvalan ako ga izreklamirate u krugu čitalaca Vašeg bloga. Podrška i saradnja svake vrste je poželjna i dobrodošla.

Želim nam uspješan novi početak!

Podržavaju nas:
blob
propali fudbaler
hadzinica
Pisma
... by Tratinčica
koksanje
Work in progress - WIP
Teta Elina kuhinja
Lepa do bola...
BOGAMI ĆE ME MLATNUT' OVIM KUKURUZOM
zora
Phata
Disku(r)s Njegove žen(k)e
Moji postovi
O.P.A.S.K.E
***PAMTIM SAMO SRETNE DANE***
Anita
više...

Najnebitnija sporedna stvar
6102797

Powered by Blogger.ba